(+34) 93 410 88 53 info@pintoresenbarcelona.com
INFORMACIÓ A L’USUARI

 

(www.pintoresenbarcelona.com)en endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament i ús de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat i disposat amb la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2019/679 de 27 d’abril del 2019 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecte al tractament i ús de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relatiu amb la protecció de dades de caràcter personal, per al qual es facilita la següent informació de tractament:

Finalitat del tractament:

Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són: Remissió de comunicacions comercials publicitaries per e-mail, telèfon, comunitats socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, present o futur, que faciliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per al RESPONSABLE i relacionades sobre el seu projecte, servei dels col·laboradors o proveïdors que aquest així arribat amb un acord de promoció. En aquest cas els tercers mai tindran accés a les seves dades personals.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzat per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

Conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mútuo per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb les mides de seguretat adequades per garantir el seudonimizació de les dades o la destrucció total d’aquests.

Comunicació de les dades: No es comunicarà les dades a tercers, salvo obligació legal.

Dret que assiten a l’usuari:

Dret a retirar el consetiment en qualsevol moment.

Dret d’acces, rectificació, portabilitat i supreció de les seves dades i la limitació u opocició al seu tracte.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD.ES) es considerarà que el tracte no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets.

Direcció el.lectrónic: pintoresenbarcelonasl@gmail.com

CARÀCTER OBLIGATORI I FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER USUARI.
Els usuaris mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrades de dades en camps, marcats amb un asteristic (*) en el formulari de contacte, accepten expressament i de forma lliure inequívoca, que les seves dades són necessàries per entendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntari la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPOSABLE són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap casa a tercers i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informant i equivoco part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del sitio web són obligades, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteixen que la informació i els serveis siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MIDES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el disposat en la normativa vigent en protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD pel tracte de les dades personals de la seva responsabilitat i manifestant amb els principis descrits de l’article 5 del GDPR i l’article 4 de LOPD, pels quals són tractes de manera lícita, legal i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb el fi pels quals són tractes.
RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mides de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb el fi de protegir els drets i llibertats dels usuaris i les ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Call Now Button