(+34) 664 57 61 78 info@pintoresenbarcelona.com

En aquest article us anem a parlar de la pintura de terres, existeixen diferents tipus de pintura que posseeixen unes qualitats que ens permet pintar terres sense cap problema i amb una resistència al desgast igual o inclús major a certs materials com tarimes flotants, marbre, etc. Aquestes pintures es diuen Epoxi, són a base de 2 components i podem assegurar que la seva vida útil o resistència al desgast és infinita. De totes maneres abans de procedir a aplicar la pintura cal fer una preparació determinada a cada terra: Formigó, fusta, gres, etc. També hem de destacar que existeixen certes pintures especials per terra que no arriben a tenir la resistència de l’epoxi que es fa servir en aparcaments de centres comercials, indústries, terres en espais oberts públics o terres amb un gran transit que requereix un nivell de resistència molt fort. Existeixen altres pintures que per un transit moderat com poden ser escales privades o un terra particular són de sobres resistents en aquest tipus de pintures és convenient preparar molt bé la superfície: neteja i segons el material per obrir el porus aplicar un pont d’unió que assegura l’adherència necessària perquè la nostra pintura ens duri molt temps.