(+34) 93 410 88 53 info@pintoresenbarcelona.com

En aquesta part del blog us anem parlar de la pintura de sòls, hi ha diferents tipus de pintures que posseeixen unes qualitats que permeten poder pintar sòls sense cap tipus de problema i amb una resistència al desgast igual o fins i tot molt més gran a certs materials (tarimes flotants marmoles etc ..) Hi ha diversos tipus de pintures per a terres i començarem per les que ens oferiran la màxima resistència al desgast

Epoxy: aquestes pintures à base de dos components es venen a l’aigua i al dissolvent i podem assegurar que la seva vida útil o resistència al desgast és pràcticament infinita. Abans de procedir a aplicar la pintura que nosaltres des d’aqui sempre recomanem deixar a les mans d’una empresa de pintors qualificada, cal acer una preparació determinada a cada sòl (formigó, fusta, gress etc ..) També anem a destacar que hi ha certes pintures especials per a terres que sense arribar ala resistència del Epoxy que sol usar-se en aparcaments de centres comercials, indústries i terres oberts al públic o amb un gran trànsit que requereixen d’un nivell de resistència molt forts. Existeixen altres pintures que per a un trànsit relativament moderat com pot ser unes escales privades un sòl particular són de sobres duradores en aquest tipus de pintures

Poliuretans: Són esmalts especials per a paviments aquest tipode pintura és convenient preparar molt bé la superfície (neteja i segons el material obrir el porus) i aplicar un pont d’unió que ens assegura l’adherència necessari perquè la nostra pintura ens duri molts anys.

Call Now Button